Művészeti nevelés

festékezés
A művészeti fejlesztő foglalkozások délutánonként, heti rendszerességgel jelennek meg intézményeinkben. Célunk, hogy minél többféle tevékenységgel “kínáljuk” meg a gyerekeket, hogy irányultságuk, tehetségük mihamarabb kiderüljön.

A drámapedagógia a mindennapi foglalkozásokban a drámajátékokon keresztül jelenik meg. Lényege, hogy a “mintha szituációkkal” egy képzeletbeli világot teremtve, valós cselekvéseket lehet kipróbálni következmények nélkül, majd azok tapasztalatait átültetni a való élet cselekvéseibe, társas interakcióiba.

A néptánc célja a népzene megismertetése az óvoda zenei törzsanyagára építve. Népművelő segítségével történik a változatos tánc és mozgáselemek elsajátíttatása és a hagyományőrzés.

A kézműves foglalkozások célja a népi hagyományok ápolása, változatos vizuális technikák megismertetése a gyerekekkel. Két ága két külön foglalkozás keretében működik óvodánkban, az agyagozás és a bábkészítés.

A zeneovi és zenebölcsi foglakozások a hangszeres zene élményét nyújtják a gyerekeknek, túlmutatva az óvodai és bölcsődei zenei törzsanyagon.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram