Nevelési elvek

Nevelési elveinket három fő irány határozza meg. Az érzelmi biztonságot nyújtó, a hátrányos helyzetet kompenzáló elv. A másságot elfogadó, személyiségfejlesztő, egyéni bánásmódot alkalmazó elv. Az egészséget értéknek tekintő, a megelőzést hangsúlyozó, óvó, védő elv.

Ezen elvek tükrében legfőbb célunk egészséges, boldog, önfeledt gyermekeket nevelni. Elérni azt a 3-4-5 év során, hogy testileg, szellemileg, szociálisan érett gyermekeket bocsássunk el, akik gond nélkül beilleszkednek majd, a számukra új közegbe, az iskolába. Érdeklődéssel fogadják és befogadják az új ismereteket, társaikhoz türelmes, segítő szándékkal közeledjenek majd.

Fentiek zavartalan megvalósítása érdekében biztosítjuk az optimális személyi és tárgyi feltételeket. A napirendet a gyermekek életritmusához alkalmazkodva alakítjuk ki, ezen belül megfelelő időkeretet biztosítva a különböző tevékenységekhez. Mindeközben szem előtt tartva a gyermeki jogokat és a szülők részéről beérkező igényeket.

Fontosnak tartjuk a világ tevékeny, élményeken alapuló megismerését, mozgással, cselekvéssel, különböző észlelő funkciók együtt működtetésével, sokrétű tapasztalatszerzés biztosításával.

A fenti alapelveket tükrözi saját helyi óvodai programunk, melynek címe: Egyéni differenciált fejlesztés játékkal, mozgással.


Menyhárt Tímea

szakvizsgás óvodapedagógus és drámatanár, magánóvodánk vezetője.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram