Iskola előkészítés

Az iskola előkészítés kifejezés nagyon titokzatosan hangzik, pedig nem áll másból, mint a tanulási képességek (kb egy tucat részképesség) tervszerű, tudatos fejlesztéséből.

A fejlesztés a gyerekek számára mindig játékos formában jelenik meg, csak az időtartama bővül koruk előrehaladtával. A részképességek kibontakoztatása 3 éves kortól folyamatos, de kiemelt szerepet kap a nagycsoportban, a megemelkedett iskolai elvárások miatt.

Ez indokolja, hogy óvodánkban az iskolába készülő gyerekek délutánonként egy egyedi, általunk kidolgozott programban vesznek részt. Módszerünket gyakorlati tapasztalataink, dráma-, és fejlesztőpedagógiai tudásunk alapján úgy fejlesztettük ki, hogy a gyerekek tanulási kedvét ne szegjük az ebben a korban még irreleváns 45 perces tanóraszerű foglakozásokkal. Ezeket a foglalkozásokat inkább a változatos verbális és írásos feladatok jellemzik, könnyed játékos keretek között.

Az óvodapedagógus az előzetes felmérések eredményeit felhasználva minden gyereknél speciális részképesség fejlesztést végez, differenciált feladatadással.

Módszerünk visszaigazolásául szolgál az a tény, hogy a tőlünk távozó gyerekek bármely (beleértve a két tanítási nyelvű) iskolába felvételt nyernek és a későbbiekben is megállják a helyüket.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram