Fejlesztő tevékenységek

Intézményeinkben a fejlesztő tevékenységek az egész nap folyamán jelen vannak. A délelőtti, tudatosan felépített fejlesztések öt csoportba sorolhatóak, melyeknek lényegét dióhéjban összefoglaljuk.

Az irodalmi nevelés, melyben versek és mesék megismertetése és megszerettetése a célunk.

A zenei nevelés a gyermekdalokon, mondókákon, énekes játékokon keresztül keltik fel a gyerekek zenei érdeklődését, formálják zenei érdeklődésüket.

A vizuális nevelés magában foglal minden olyan tevékenységet, mely rajzolással, mintázással, kézimunkával és ezek technikáinak elsajátításával kapcsolatos.

A testi nevelés az élet alapját, a mozgást fejleszti, fontos a szerepe az egészség megalapozásában és megőrzésében.

A külső világ tevékeny megismerésének két fő témája a környezet megismerésére nevelés és a középső csoporttól belépő matematikai nevelés.

Az óvodai iskola előkészítés része a nagycsoportos fejlesztésnek, mely az iskolában használatos részképességek kiemelt gyakorlásáról szól. Az emelkedő iskolai elvárások miatt óvodánkban saját, külön erre a célra összeállított délutáni plussz fejlesztést biztosítunk.

Matematika 
Külön foglalkozás keretében választható heti 1 alkalommal, a már megtanult matematikai fogalmak alaposabb megismerése és elmélyítése érdekében, játékos formában.

Sakk 
Már kiscsoportos kortól, heti egy alkalommal választható ez a gondolkodásfejlesztő tevékenység, sakk nagymester tolmácsolásában.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram